Dokumenty

Nábor členů

Přihláška

Odhláška

Stanovy OSPD


Žádost o čerpání dovolené ve svátek

Žádost o převedení dovolené

Žádost o úpravu pracovní doby

Ubytování v objektech DP

Žádost o poskytování příspěvku na dětskou rekreaci v roce 2023


Kolektivní smlouva a dodatek č. 3

Zákoník práce a Sbírka zákonů (Zákony pro lidi)

Pracovní řád DPP

Etický kodex DPP

Stanovy DPP

DP Kontakt – časopis zaměstnanců DPP


D 1/1 – Návěstní předpis pro metro

D 1/2 – Dopravní a návěstní předpis pro tramvaje

D 1/3 – Dopravní a návěstní předpis pro autobusy

D 2/1 – Dopravní předpis pro metro

D 3 – Dispečerský řád MHD

D 5 – Předpis pro činnost dopravního dozoru

D 6 – Předpis pro činnost přepravní kontroly

L 1/2 – Předpis pro provoz lanové dráhy na Petřín

L 2/2 – Předpis pro provoz lanové dráhy v Zoo Praha

0 2/1 – Kvalifikační a zkušební řád metra

O 2/2,9 – Výcvikový a zkušební řád pro provozování tramvajových a lanových drah

O 7 – Předpis o služebních hlášeních

260/2023 Sb. – Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o stanovení podmínek zdravotní způsobilosti osob k provozování dráhy a drážní dopravy